Οστεοπόρωση

  Η συνεχής ανακατασκευή των οστών είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη υγεία, δομή και λειτουργία του σκελετού. Συνήθως από την ηλικία των σαράντα ετών και μετά παρατηρείται μείωση της οστικής πυκνότητας γύρω στο 1,5 με 2% και στα δύο φύλα. Η σταδιακή μείωση της οστικής πυκνότητας και της αντοχής με αποτέλεσμα την λέπτυνση των οστών [...]