Εργαστήρι Elacta οστεοπαθητικη για βρέφη

Osteopathy for Babies Στο σύνδεσμο θα βρείτε την παρουσίαση για το εργαστήριο της elacta που παρουσίασα στις 12 Μαίου  του 2016